Entorn comunitari

L’etapa adulta és un procés de maduració dels diferents hàbits adquirits durant la infància i l’adolescència.
Alguns d’aquests, necessiten ser valorats, avaluats i en alguns casos modificats per assegurar-se
el manteniment saludable del nostre cos. L’entorn comunitari pretén educar
la població en general sobre una correcta alimentació i vida activa...

llegirl'estratègia