Pla d’acció

“Els programes d’activitat física a l’empresa poden augmentar la productivitat entre el 2 i el 52%”

Passes per implementar una campanya integral en l’àmbit de treball:

Fitxa completa del programa

Material de sensibilització i promoció.

El programa consisteix a col·locar el material informatiu en els punts de presa de decisió que convidin a utilitzar les  escales en lloc de l’ascensor, una acció que ha demostrat que és efectiva per augmentar el nivell d’activitat física a l’empresa.

Adhesiu del programa Cartell del programa Mòbil ascensors Portada fullet

PROGRAMA

Les escales al cor

Entorn comunitari

ENTITAT DE LA QUAL DEPÈN
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
Direcció General de Salut Pública i Consum.

CONTACTE
e-alvac@dgsanita.caib.es