evimed-ca
RESTAURADORS
Vull formar part d’Sabor del Mediterrani

D) Acreditació

El procés d’acreditació es pot fer de la manera següent:

En línia

clicau aquí

Correu postal

formulari PDF

Estratègia d’Alimentació Saludable i Vida Activa.
Direcció General de Salut Pública i Participació.
C/ de Jesús, 38 A - 07010 Palma

I després?

El procés d’acreditació es pot fer de la manera següent:

Si la vostra sol·licitud s’ajusta als requisits de compliment obligatori, en el període d’un mes rebreu una notificació de l’acreditació. Si no s’hi ajusta, se us remetrà informació perquè hi pugueu fer canvis, millorar l’oferta i que es valori de bell nou.

Amb l’acreditació rebreu:

El distintiu ( adhesiu) per col·locar en un lloc visible de l’establiment.
Els materials de difusió ( fullets).


E) Seguiment i avaluació


En el termini d’1 any es farà una primera visita a l’establiment i, posteriorment, el seguiment es durà a terme cada 2/3 anys.

Si es detecta que l’establiment no compleix alguns dels requisits, es preveu la possibilitat de retirar l’acreditació en el cas que no esmeni allò que es necessita per ser acreditat.

Els clients podran avaluar l’oferta en aquesta web a través dels mitjans següents:

Un espai obert d’opinió

Un qüestionari de satisfacció