C.S. Llubí

Dades

Rutes: 1

Llubí:
5.720 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Exercisis adults

Font d'aigua

Parc de skate

Parc infantil

Parada autobús

Pas a nivell

Pendent considerable

Piscina

Sól irregular

Informació

El municipi de Llubí pertany a la comarca del Pla de Mallorca i és conegut per les seves tàperes. Qui s’endinsi en la part rural gaudirà de la tranquil·litat d’un paisatge d’ametlers i garrovers. Té una topografia irregular i el nucli urbà està situat entre dos promontoris, pels quals passa el torrent d’Almadrà.

La ruta saludable surt de la Unitat Bàsica de Salut de Llubí, al centre urbà, i continua per la part rural per una carretera en direcció cap a la coneguda ermita de Llubí, lloc de descans i tranquil·litat, per continuar cap a l’estació del tren, a uns dos quilòmetres del centre. A partir d’aquí, una part de la ruta discorr per un camí sense asfaltar, passa per un bosc petit i arriba a l’entrada del poble; des d’aquí torna al Centre de Salut.

Una opció els dies de pluja és anar fins a l’ermita de Llubí i tornar, tenint en compte que és una zona de pendent acusat.

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- Centre Municipal de Serveis Socials
- Associació de Veïns
- Usuaris de la zona bàsica de salut
- Infraestructures Ajuntament
- Regidoria de Districte
- Direcció General de Salut Pública i Participació