C.S. Algaida

Dades

Rutes: 1

Son Cladera:
3.800 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Exercisis adults

Parada autobús

Parc infantil

Zona de vianants

Informació

El municipi d’Algaida està situat al sud-oest del Pla de Mallorca. Tradicionalment, la principal activitat econòmica d’Algaida ha estat l’agricultura, com la de la majoria de pobles de l’interior de l’illa. A partir de mitjan segle XX, l’arribada de turistes i la bona connexió amb els dos municipis principals de l’illa, Palma i Manacor, provocà la transformació econòmica del poble i convertí Algaida en el lloc de residència habitual de molta de gent.

D’aleshores ençà, s’han aprofitat molts d’hostals i restaurants com a principal activitat econòmica del municipi i s’ha deixat l’agricultura, que té un pes menys rellevant que en èpoques anteriors. La restauració és de gran importància, alguns dels restaurants i hostals estan catalogats com uns dels millors de Mallorca. S’ha de destacar, també, que un del recursos principals d’Algaida es troba als afores del poble, on es pot descobrir el gran patrimoni natural i paisatgístic, ja que aquest està envoltat de muntanyes, com per exemple el puig de Randa.

La ruta saludable comença a la Unitat Bàsica de Salut d’Algaida i recorr principalment els carrers del centre del poble i el passeig situat als afores. Per tant, hi ha dos trams de l’itinerari ben diferenciats:

⎯ El primer tram, amb un recorregut de tres quilòmetres, va per la part més enfora del poble, i hi trobam el passeig construït recentment perquè s’hi pugui fer exercici, caminar o simplement passejar. Per tot això, en aquest recorregut trobam un parc infantil per a nins, exercicis per a adults i un traçat ampli i amb arbres que convida a desplaçar-se per la zona.

⎯ Al segon tram el recorregut és més curt (0,80 km) i transcorr per la part antiga del poble i els seus carrers principals. Les creus de terme que actualment trobam pels carrers delimitaven el municipi, fins que el creixement turístic i l’augment d’habitants n’han produït una expansió tant urbana com poblacional. Cal destacar que la ruta transcorr pel centre del poble, punt de trobada dels habitants del municipi, que ofereix una àmplia varietat de comerços i és el lloc on cada divendres de matí s’ubica el mercat.

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- Centre Municipal de Serveis Socials
- Associació de Veïns
- Usuaris de la zona bàsica de salut
- Infraestructures Ajuntament
- Regidoria de Districte
- Direcció General de Salut Pública i Participació