C.S. Algaida

Dades

Rutes: 1

Son Cladera:
3.800 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Exercisis adults

Bicisenda

Parcs, jocs, bancs

Pendent considerable

Pista de petanca

Informació

La zona bàsica de salut (ZBS) de Son Cladera comprèn els barris de Son Cladera, Sa Indioteria i Son Fuster.

El nom de Son Cladera es deu a la possessió de la qual s'urbanitzà tot, excepte les cases i l'hort que quedaren enmig dels blocs de cases.

El barri va sorgir els anys 1964-66 com a suburbi de la ciutat. En el lloc ja hi havia algunes cases (Can Roses). La urbanització de la part central del barri està composta per gran blocs ortogonals, idèntics i distribuïts de forma regular. L’absència d’activitat econòmica en el barri va fer que es convertís en un barri dormitori confinat entre l’autopista d’Inca i les vies del tren.

Està delimitada per la via del tren Palma-Inca, camí d’en Maiol, camí de Son Colam, límit amb els termes municipals de Marratxí i Bunyola (en gran part és el Torrent Gros) fins a l’encreuament amb la carretera Ma-11 de Sóller, carretera Ma-11 fins a l’encreuament amb el torrent de Barbarà, i d’aquí fins a la línia de tren Palma-Inca.

Sa Indioteria és un barri delimitat pels barris de Son Cladera, es Secar de la Real, Son Sardina, Cas Capiscol, Son Oliva i s’Olivera.

La ZBS té una població actual de més de 9.800 persones, 6.862 corresponen a Son Fuster i a Son Cladera, i 2.973 a sa Indioteria. El barri de Son Cladera, si bé va sofrir uns anys de decadència en els 90, poc a poc s’ha anat recuperant i actualment podem dir que viu una realitat de població multicultural, amb una part de la població procedent de diferents països de l’Àfrica, però integrada dins el dia a dia del barri.

A més, actualment, ha tornat a sorgir el moviment associatiu, representat per les plataformes d’entitats i serveis de Son Cladera i sa Indioteria, que treballen per aconseguir uns barris millors (espais verds, neteja, solidaritat, participació,etc.) per a les persones que hi habiten.

La ruta de Son Cladera fa un recorregut pels carrers més importants del barri i passa per diverses zones de serveis. La de sa Indioteria combina carrers cèntrics amb altres zones més tranquil·les i allunyades. Ambdues rutes es connecten entre si; d’una banda, pel nou pont que comunica el carrer de Sor Tomassa amb l’IES Juníper Serra, i, de l’altra, través del Camí Nou (per damunt de la via de Cintura).

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- CEIP Miquel Porcel
- Centre Municipal de Serveis Socials Sector Est
- Associació de Veïns de Son Cladera
- Associació de Veïns de sa Indioteria
- Club 3a edat sa Indioteria
- Parròquia sa Indioteria
- Cooperativa habitatges sindicals sa Indioteria
- Usuaris de la zona bàsica de salut
- Infraestructures Ajuntament de Palma
- Regidoria de Districte Llevant Ajuntament de Palma
- Direcció General de Salut Pública i Participació