C.S. Son Rutlan

Dades

Rutes: 1

Recorregut provisional:
3.000 m.

Recorregut definitiu:
3.400 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Punt de partida

Parada autobús

Bancs públics

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- Infraestructures Ajuntament
- Serveis Socials
- Centre cultural
- Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
- Associació de veins

Informació

El Centre de Salut Son Rutlan ha estat pioner en la implementació de la ruta saludable, mitjançant un procés de participació comunitària en el qual han intervingut diverses associacions del barri. Entre tots els actors implicats s’ha consensuat una ruta que, a més, és accessible per a les persones amb discapacitat.