C.S. Sa Indioteria

Dades

Rutes: 1

Sa Indioteria:
2.600 m.

Dificultat:
MITJANA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Bicisenda

Parcs, jocs, bancs

Pendent considerable

Pista de petanca

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- CEIP Miquel Porcel
- Centre Municipal de Serveis Socials Sector Est
- Associació de Veïns de Son Cladera
- Associació de Veïns de sa Indioteria
- Club 3a edat sa Indioteria
- Parròquia sa Indioteria
- Cooperativa habitatges sindicals sa Indioteria
- Usuaris de la zona bàsica de salut
- Infraestructures Ajuntament de Palma
- Regidoria de Districte Llevant Ajuntament de Palma
- Direcció General de Salut Pública i Participació

Informació

La zona bàsica de salut (ZBS) de Son Cladera comprèn els barris de Son Cladera, Sa Indioteria i Son Fuster.

El nom de Son Cladera es deu a la possessió de la qual s'urbanitzà tot, excepte les cases i l'hort que quedaren enmig dels blocs de cases.

El barri va sorgir els anys 1964-66 com a suburbi de la ciutat. En el lloc ja hi havia algunes cases (Can Roses). La urbanització de la part central del barri està composta per gran blocs ortogonals, idèntics i distribuïts de forma regular. L’absència d’activitat econòmica en el barri va fer que es convertís en un barri dormitori confinat entre l’autopista d’Inca i les vies del tren.

Està delimitada per la via del tren Palma-Inca, camí d’en Maiol, camí de Son Colam, límit amb els termes municipals de Marratxí i Bunyola (en gran part és el Torrent Gros) fins a l’encreuament amb la carretera Ma-11 de Sóller, carretera Ma-11 fins a l’encreuament amb el torrent de Barbarà, i d’aquí fins a la línia de tren Palma-Inca.

Sa Indioteria és un barri delimitat pels barris de Son Cladera, es Secar de la Real, Son Sardina, Cas Capiscol, Son Oliva i s’Olivera.

La ZBS té una població actual de més de 9.800 persones, 6.862 corresponen a Son Fuster i a Son Cladera, i 2.973 a sa Indioteria. El barri de Son Cladera, si bé va sofrir uns anys de decadència en els 90, poc a poc s’ha anat recuperant i actualment podem dir que viu una realitat de població multicultural, amb una part de la població procedent de diferents països de l’Àfrica, però integrada dins el dia a dia del barri.

A més, actualment, ha tornat a sorgir el moviment associatiu, representat per les plataformes d’entitats i serveis de Son Cladera i sa Indioteria, que treballen per aconseguir uns barris millors (espais verds, neteja, solidaritat, participació,etc.) per a les persones que hi habiten.

La ruta de Son Cladera fa un recorregut pels carrers més importants del barri i passa per diverses zones de serveis. La de sa Indioteria combina carrers cèntrics amb altres zones més tranquil·les i allunyades. Ambdues rutes es connecten entre si; d’una banda, pel nou pont que comunica el carrer de Sor Tomassa amb l’IES Juníper Serra, i, de l’altra, través del Camí Nou (per damunt de la via de Cintura).