C.S. Camp Redó

Dades

Rutes: 1

Camp Redó:
3.000 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Petanca

Bicisenda

Parcs, jocs, bancs

Parc infantil

Font d'aigua

Parada autobús

Participants en el disseny de la ruta

- Assoc. Veïns Tramuntana-Son Busquets
- CEIP Cas Capiscol
- Càritas
- Associació de Gent Gran del Secar de la Real
- CEIP Es Secar de la Real
- Assoc. Veïns Secar de la Real
- Sa Placeta
- Llar dels Ancians
- Residencia SAR Quavitae
- Usuaris del centre de salut
- Equip d’Atenció Primària

Informació

La zona bàsica de salut (ZBS) Camp Redó comprèn les barriades des Camp Redó, Cas Capiscol i es Secar de la Real. La barriada del Camp Redó i de Cas Capiscol està limitada pel cementeri municipal de Palma, el carrer d’Uruguai, el carrer de Guillem Forteza, el carrer de Miquel Arcas, el carrer de Sant Francesc de Sales i la via de cintura. La barriada del Secar de la Real està situada al nord de la via de cintura.

Històricament es tractava d’una zona de reguiu, ja que tenia dret de proveir-se d’aigua de la síquia Reial de Ciutat, que baixava per la zona que actualment ocupa el carrer de Cotlliure. A més, hi havia bestiar i zones dedicades a pastures.

El procés d’urbanització es va iniciar la dècada dels quaranta i es va intensificar a partir de 1950 a causa del creixement turístic i de la immigració.

L’any 1954 es varen inaugurar els primers habitatges protegits de les Balears. També hi ha el quarter de Can Simonet, que actualment està pendent d’ús definitiu.

La zona té una població de 21.640 persones. Cas Capiscol, 8.858 persones, es Camp Redó, 7.930 persones, i es Secar de la Real, 4.852 persones. El 15 % són majors de 65 anys i el 15 % són menors de 13 anys.

Es Camp Redó és una zona ideal per practicar activitat física ja que hi ha nombrosos parcs: el parc Reina Sança de Nàpols, el de Son Serra Parera, el des Secar de la Real, el de Sor Catalina Maura, el de Maria Ferret, el de Antoni Ferrer, el de Ses Fonts i el de Can Simonet. A més, hi ha un carril bici força extens i instal·lacions esportives de tot tipus.

D’altra banda, hi ha l’espai d’esbarjo Ocimax, el mercat municipal des Camp Redó i el Conservatori Professional de Música i Dansa.