C.S. Son Pisà

Dades

Rutes: 1

Son Pisà:
3.610 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Poliesportiu municipal

Bicisenda

Parcs, jocs, bancs

Parc infantil

Font d'aigua

Parada autobús

Exercisis adults

Parc de skate

Estació de Bici Palma

Informació

La zona de salut del centre de salut Son Pisà està situada a la zona centre–nord de la ciutat de Palma i engloba completament els barris de Son Dameto i Son Cotoner, i una petita part dels de Son Dureta i sa Teulera.

Els orígens de la urbanització d’aquests barris es remunten a mitjan segle XIX i constitueixen una zona d’eixample de la ciutat. De fet, Son Pisà és el nom de la masia, encara existent, que inicialment congregava la majoria del terreny dedicat principalment al cultiu i a la ramaderia. Una part important de les construccions són plantes baixes, que solen estar habitades per gent gran, mesclades amb cases de 4 pisos sense ascensor típiques de la postguerra i amb edificis moderns de 10 plantes o més d’alçada.

El centre de salut assisteix devers 23.000 habitants, un terç dels quals comprès entre edats de 41-65 anys i especialment sensible al desenvolupament de malalties cròniques.

Per aquest motiu, Son Pisà aposta per una atenció centrada en la prevenció de les malalties a través de la promoció de l’activitat física amb les rutes saludables i disposa, a més, de d’un catàleg d’actius per recomanar-les.

L’orografia del terreny presenta suaus desnivells que oscil·len un màxim de 50 m, en gairebé la totalitat. Així, la zona està ben dotada de recursos per a l’exercici físic: parcs com el de Son Dameto i Sa Riera (amb aparells per fer exercici físic), carril bici, el poliesportiu de Son Moix, associacions de veïns i de gent gran, així com diverses entitats privades.

Participants en el disseny de la ruta

- Veïnats del barri
- Centre de Salut