C.S. Verge del Toro

Dades

Rutes: 1

Distància:
2.500 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Hospital

Parada autobús

Parada taxi

Font d'aigua

Poliesportiu

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- Conselleria de Cooperació Local, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca
- Ajuntament de Maó
- Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Informació

El Centre de Verge del Toro de Maó ha estat pioner en la implementació de les rutes saludables a Menorca, mitjançant un procés de col·laboració amb el Departament de Cooperació Local i Esports del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó.