C.S. Pere Garau

Dades

Rutes: 2

Ciutat:
2.200 m.

Parcs:
2.900 m.

Dificultat:
BAIXA

Símbols

Centre de salut

Bancs, descans

Mercat municipal

Parada autobús

Bicisenda

Zona WIFI

Participants en el disseny de la ruta

- Centre de Salut
- Assoc. persones majors Reis Catòlics
- Assoc. persones majors Plaça Columnes
- Assoc. persones majors Son Coc
- Assoc. persones majors Son Canals
- Usuaris
- Infraestructures Ajuntament de Palma
- Conselleria de Salut

Informació

El barri de Pere Garau, que fa honor a Pere Garau Canyelles ⎯que va dissenyar el traçat del ferrocarril i del tramvia de Sóller⎯, està situat en el districte de Llevant de la ciutat de Palma. Delimita amb el carrer d’Aragó, el carrer de Nicolau de Pacs, la plaça de Francesc García Orell, el carrer de Francesc Barceló i Combis, el carrer de Manacor, el carrer dels Reis Catòlics, la plaça de Miquel Dolç, i el carrer dels Reis Catòlics fins a la cruïlla amb el carrer d’Aragó.

Al barri de Pere Garau hi ha una gran diversitat de població; és un barri multicultural. Hi trobam població que va venir primerament dels pobles del voltant de Mallorca, sobretot gent gran; en segon lloc, població que va migrar de la Península i, en darrer lloc, població d’origen xinès, magrebí i sud-americà.

Es tracta d’un barri amb personalitat pròpia i amb molta d’història, prop del centre de la ciutat. Compta amb espais públics importants i de referència a la ciutat, com el mercat de Pere Garau i la plaça de les Columnes, i també hi ha el passeig del Metge Josep Darder. Hi ha una gran diversitat de comerços i molts ens apropen a altres cultures.

Entre els serveis i les infraestructures que més es valoren destaquen el mercat, el casal de joves de l’Ajuntament, el centre de salut i el centre de dia per a gent gran.

Fins i tot se citen alguns bars com a centres de reunió.

També es valora la presència dels serveis socials municipals i de la PIMEM, a més dels col·legis públics com ara el Jafudà Cresques o Son Canals, entre d’altres.