Descripción

“La vida Saludable” és un projecte de promoció i educació per a la salut, elaborat per la Direcció General de Salut Pública i Consum juntament amb la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, que té l’objectiu de fomentar i millorar els hàbits alimentaris saludables i la vida activa dels infants i del joves escolaritzats.

Emmarcat en les activitats de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa de la Direcció General de Salut

Pública i Consum, La vida saludable és una acció més entre les que tenen com a finalitat la millora de la salut de les persones.

El projecte en si mateix es divideix en 4 programes. Cada programa consta d’un qüestionari d’avaluació dels hàbits que l’alumnat omple en línia i de material perquè el professorat pugui treballar dins l’aula.
 

Programas

- El berenar saludable a casa i a l’escola: descriu l’hàbit alimentari relatiu als berenars de l’alumne.

- Menges Mediterrani?: valora la qualitat dels hàbits alimentaris dels alumnes en relació al compliment de la dieta mediterrània.

- Vida activa: descriu l’estil de vida actiu que du a terme l’alumne.

- Condició física: avalua la condició física de l’alumne a través de la realització de diferents proves físiques.

L’alumne, una vegada finalitzat el qüestionari, obté els seus resultats i una sèrie de recomanacions individuals en funció dels seus hàbits. El professor pot conèixer a temps real els resultats globals de grup mitjançant la comunitat escolar 2.0.

Actores implicados

- Salut Pública
- Educació
- Equip directiu
- Professorat
- Alumnat
- Centres de Salut
- Famílies
- COLEF

A quién va dirigido

El programa s’ofereix als infants i als joves escolaritzats: educació primària (EP), ensenyança secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius i PQPI. Malgrat que l’aplicació informàtica no estigui adreçada als nins i a les nines d’educació infantil, també poden beneficiar-se del material educatiu.

¿Cómo inscribirse al programa?

El professor pot inscriure’s al programa accedint a la icona de la comunitat escolar 2.0 d’aquesta mateixa web o a través d’aquest enllaç: https://apps.caib.es/eps/web/comunitat-escolar/inici

També es pot fer a través dels programes educatius del Web Educatiu de les Illes Balears (WEIB) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats: http://weib.caib.es

PROGRAMA

Vida saludable

Entorno educativo

ENTIDAD DE LA CUAL DEPENDE
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
Direcció General de Salut Pública i Consum.

ENTITADES QUE COLABORAN
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

CONTACTO
e-alvac@dgsanita.caib.es

DOCUMENTOS
Instrucciones

VIDEO