Entorn laboral i empresarial

La salut de les persones no depèn únicament de la seva elecció en front d'uns estils de vida, sinó que
també es veu influenciada per la interacció amb el seu entorn. Aquest pot ser més o menys
idoni per provocar efectes beneficiosos en la persona. Les polítiques d’entorn saludable
es basen entre d’altres en la reformulació positiva dels aliments, accessos al lloc de
treball adients, l’equilibri dels aliments i la vida activa en l’empresa...

llegirl'estratègia