Descripció

Practicar un estil de vida saludable és un objectiu ambicioós, però irrenunciable si volem gaudir d'un bon estat de salut. El ritme de vida que ens imposa la societat actual —feines cada vegada més sedentàries, horaris poc afavoridors per a una alimentació saludable, ocupacions diverses i, en general, manca de criteri per fer eleccions saludables— fa difícil el compliment del nostre objectiu.

Avui en dia passam una gran quantitat d'hores en el nostre lloc de treball, d'aquí la gran importància

d'aprofitar les oportunitats de fer salut que ens ofereix el lloc de feina. Gestos senzills practicats a diari com pujar per les escales, fer berenars saludables i anar a peu a la feina tenen un impacte positiu sobre la salut... De la mateixa manera, en les celebracions o festes, reunions, conferències, trobades etc. al lloc de feina es poden escollir opcions saludables com les recomanades en aquest document. Incorpora aquests costums al teu entorn laboral i guanyaràs en salut!

Actors implicats

- Empreses
- Seguretat Alimentària
- Administració
- Salut Pública
- Treballadors

QUE OFERIM?

- Material educatiu.
- Suport nutricional a l'hora de confeccionar un àpat saludable.
- Consells per realitzar una vida activa.

DOCUMENTS

Berenar saludable a la feina

Piràmide

PROGRAMA

Berenar saludable a la feina

Entorn laboral

ENTITAT DE LA QUAL DEPÈN
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
Direcció General de Salut Pública i Consum.

ENTITATS COL·LABORADORES
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears.

CONTACTE
e-alvac@dgsanita.caib.es