ACTUACIONS

Englobada dins de les actuacions de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa, durant el curs 2008-09 i 2009-2010 es varen dur a terme visites a tots els col·legis públics, concertats, privats, estrangers i d' educació especial de les Illes Balears.

Des del Servei de Seguretat Alimentària d'aquesta Conselleria es realitzaren les visites per part dels tècnics de Protecció de la Salut.

OBJECTIUS

Revisar les condicions d’infraestructura dels locals, la manipulació dels aliments i la implantació de l’autocontrol.

Conèixer el nombre d’alumnes que utilitzen els menjadors.

Comprovar la coincidència dels menús que s'ofereixen amb la informació que es dóna als pares.

Conèixer els greixos utilizats en les fritures dels aliments i el tipus de pa que es dóna en el dinar.

Valorar els menús de forma qualitativa, per comprovar l’adequació a les recomanacions de la dieta mediterrània.

Fer recomanacions de millora en els menús que estiguin fora de les recomanacions.

RESULTATS

L’oferta educativa pública va ser de 217 centres dels quals 164 comptaven amb servei de menjador i l'oferta no pública va ser de 130 centres dels quals 117 comptaven amb servei de mnjador, a les Illes Balears.

En número de nins que menjaven a l’escola durant els cursos revisats va ser de 11.019, que representa un 18,4 % dels nins escolaritzats en centres públics i de 14.076 que representa un 28,3% dels nins escolaritzats en centres concertats.

Els resultats de la valoració del menús quan al compliment de les freqüències dels diferents grups d’aliments va ser menor per les verdures i hortalisses i pels ous i superava en molts de casos, el màxim de 4 lactis mensuals en detriment de la presència de fruita. També presència en excés de precuinats.

El % de menús que complien el 100% de les freqüències recomanades es varen identificar com

excel·lents, els que complien el 75%, s’identificaren com acceptables i els restants com millorables.

Escoles públiques
Excel·lents -> 4,5%
Acceptables -> 47,7%
Millorables -> 47,7%

Escoles no públiques
Excel·lents -> 8,2%
Acceptables -> 35,3%
Millorables -> 55,3%

Es va comprovar que el 98,9 % de les programacions que es donen als pares coincidien amb els menús que es donaven diàriament als nins

El 95 % dels menjadors no disposava de l’opció de triar o alternar el pa, majoritàriament es donava pa blanc

El greix més utilitzat per les fritures va ser l’oli de gira-sol.

Propostes de millora

Potenciar el consum de verdures i hortalisses,  fruita fresca, peix i llegums

Aconsellar que en les programacions figurin amb claredat els plats que es serveixen cada dia, amb els aliments que el componen inclòs els postres

Disminució de l’ús de precuinats

Fomentar les programacions dels menús  mensuals.

ACTUACIONS DE CONTINUÏTAT

Transcorregut un temps i ja dintre d’un nou curs escolar,2009-10, s’ha tornat a fer valoració del 47,7% de menús identificats com millorables, seguint les mateixes pautes que anteriorment es varen fixar.

Del total de menús valorats per segona vegada, únicament 3 es va considerar havien millorat.

Promocionar l’alimentació saludable a través dels consells de salut que s’oferien introduir en les programacions dels menús que donen als pares.

Seguir fent valoracions de menús ja sigui per motius de campanya o sol·licituds particulars de pares o empreses.

Col·laborar amb la Conselleria d’Educació fent las valoracions dels menús elaborats per empreses que participen en l’adjudicació de menjadors a escoles públiques.

PROGRAMA

Assessorament nutricional dels menjadors escolars

Entorn educatiu

TERMINI
Curs 2008-2009.
Curs 2009-2010.

ENTITAT DE LA QUAL DEPÈN
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
Direcció General de Salut Pública i Consum.

ENTITATS QUE COL·LABOREN
Conselleria d’Educació i Cultura.
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears.

CONTACTE
e-alvac@dgsanita.caib.es

VOLS SABER-NE MÉS?